2017. május 6., szombat

A mobbing ismérvei és kezelése

Képtalálat a következőre: „mobbing”
Kép innen
A mobbingról már valószínűleg mindenki hallott, de hogy pontosan mit is takar, azt kevesen tudják. Az én ismereteim is hiányosak voltak, ezért mentem el az orvosi rendelőm által szervezett ingyenes tájékoztató előadásra.

Mivel a mobbing áldozatai elsősorban a gyengébbek, mások, kisebbségben lévők (pályakezdők vagy nyugdíj előtt állók, külföldiek), és sok magyar dolgozik külföldön (ilymódon több veszélyeztetett kategóriába is beleesnek), ezért nem árt, ha tudjuk, hogy mi tartozik ebbe a fogalomkörbe, hogy lehet kezelni és milyen jogai vannak a munkavállalónak. 

Kezdjük a hivatalos definícióval, amihez az előadás során többször is visszakanyarodott az előadó. 

A mobbing gyakran ismétlődő pszichológiai terror, cselekedetek sorozata egy egyén vagy egy közösség részéről, amelyek egy vagy több egyén ellen irányulva azoknál mentális vagy fizikális kórtani jelenségekhez vezetnek. Ezek a cselekedetek rendszeresen, hetente legalább egyszer és legalább 6 hónaponkeresztül ismétlődnek. 

Dr. Heinz Leymann német/svéd munkapszichológus nevéhez fűződik a mobbing meghatározása és problémaként való elkülönítése. Ő állította össze azt a 45 pontból álló kérdőívet is (LIPT, 1993), ami alapján egyértelműen meghatározható, hogy valaki mobbing áldozata-e vagy sem.

Svájcban a 90-es években szaporodtak meg a mobbing-esetek, ezért a 2000-es évek elején készült néhány tanulmány, ami a mobbing jelenséget kívánta felderíteni. Azóta visszaesés volt tapasztalható, a jelenlegi gazdasági helyzet, az egyre nagyobb nyomás és a gyakori átszervezések, elbocsátások hatására azonban ismét egyre többen válnak a munkahelyi terror áldozatává. 

Képtalálat a következőre: „mobbing”
Fotó innen
 
Fontos tudni, hogy a mobbingnak a legtöbb esetben nincs racionális oka. Nehezebb helyzetben azonban a munkahely féltése, a féltékenység, esetleg a másikkal szembeni irigység megnő és ha a munkajog és a munkaszerződés kellőképpen védi a munkavállalót, vannak, akik a másik szisztematikus elűzésével próbálják biztosítani saját munkahelyüket. Az alkalmatlan vezetők is időnként ilyen eszközhöz folyamodnak. Egyedi konfliktusok a felettessel vagy a munkatársakkal nem tartoznak ide, "a mobbing ugyanis egy olyan konfliktusfolyamat, mely során egyeseket folyamatos támadások, méltatlan bírálatok, piszkálódások, zaklatások érnek munkatársaiktól vagy vezetőiktől. Az áldozat a folyamatos inzultusok hatására feszült lelkiállapotba kerül, gyakran megbetegszik és hosszabb-rövidebb munkaképtelenné válik. Súlyos esetben akár soha többé nem lesz képes beilleszkedni a munka világába." (forrás itt)

Ami a "terrorizáltak" és az "elkövetők" nemi elosztását illeti, nincs különbség nők és férfiak között. Mindkét nem egyforma arányban megtalálható mindkét oldalon. Csupán a stílusban van különbség. A nők inkább negatív nyilatkozataikkal ártanak "áldozataiknak", míg a férfiak azzal érik el ugyanezt, hogy nem szólnak, kerülik "áldozataikat".

Német nyelvterületen elsősorban az oktatás, az egészségügy és a közigatgatás területén fordul elő a leggyakrabban munkahelyi terror. A szervezet minden szintjén, minden irányban előfordul, leggyakrabban a fentről lefelé irányuló (kutatástól függően az esetek 40-70%-ában), azonos szinten lévő munkatársak közötti (kb. 10%), ill. lentről felfelé, a felettes felé irányuló (20%).

De mi is az a 45 eset, ami legalább heti egyszeri és 6 hónapon keresztüli előfordulás alapján mobbingnak minősül? 5 nagy fő csoportba sorolhatók ezek a cselekedetek.

1. Kommunikációs lehetőségek csökkenése
 • A felettes beszűkíti az áldozat számára a szóhoz jutás lehetőségét
 • Folyamtosan a szavába vágnak
 • A munkatársak nem teszik lehetővé, hogy kifejtse véleményét
 • Kiabálás vagy hangos szidalom
 • Munkáját folyamatos kritika éri
 • Magánéletének kritizálása
 • Telefonon fenyegetik, molesztálják
 • Szóbeli fenyegetés, inzultus éri
 • Írásos fenyegetés
 • A kontaktus kerülése a tekintet elfordításával vagy egyéb gesztusok révén

2. Szociális kapcsolatok fenntartásának ellehetetlenítése
 • Kizárják a csoportból, nem beszélnek vele
 • Nem hagyják szóhoz jutni
 • Munkahelyét szándékosan elszigetelik a munkatársakétól
 • A többi munkatársnak megtiltják, hogy beszéljenek vele
 • Levegőnek nézik

3. A jó hírnév fenntartásának megakadályozása
 • Összesúgnak a háta mögöt
 • Pletykákat terjesztenek róla
 • Nevetségessé teszik
 • Pszichés betegséggel vádolják, kétségbe vonják szellemi képességeit
 • Pszichiátriai kivizsgálásra akarják beutalni
 • Esetleges fogyatékosságáért gúnyolják
 • Járását, hangját, gesztusait utánozzák, hogy így tegyék nevetségessé
 • Politikai, vallási nézeteit támadják
 • Magánéletére bántó megjegyzéseket tesznek
 • Nemzetiségén gúnyolódnak
 • Méltatlan, nem képességeinek megfelelő munka elvégzéséére kényszerítik
 • Munkáját nem azonos alapokon ítélik meg
 • Kétségbe vonják ítélőképességét
 • Megalázó kifejezésekkel, trágár szavakkal illetik
 • Szexuális zaklatásokat, megjegyzéseket kénytelen elviselni

4. A munka minőségével és életvezetésével kapcsolatos támadások
 • Esetleg egyáltalán nem kap feladatot
 • Minden feladatot elvesznek tőle, és saját maga sem talál feladatot magának
 • Értelmetlen feladatokkal bízzák meg
 • Saját tudása alatti feladatokkal bízzák meg
 • Folyamatosan újabb feladatokat kap
 • Egészségére ártalmas feladatokat kap
 • Képességeit, végzettségén meghaladó feladatokat kap, amik ellehetetlenítik

5. Testi épséget veszélyeztető feladatok
 • Egészségkárosodást okozó feladatokra való kényszerítés
 • Testi fenyítés
 • Enyhe erőszak alkalmazása, pl. "büntetőcédulák
 • Fizikai bántalmazás
 • Az érintettre terhelt kiadások
 • Fizikai károkat okoznak az érintett otthonában vagy munkahelyén
 • Szexuális támadások
Az egész általában egy konfliktusból indul ki, amit az érintett felek nem beszéltek meg, nem oldottak meg. Aki alul marad a vitában, az áldozat szerepébe helyezi magát. Gyakran másokat is bevonnak, vagy bevonódnak a helyzetbe és a tettes oldalára állnak. Így az áldozat könnyen valódi áldozattá válik, joggal érzi úgy, hogy mindenki ellene van, nyomasztja a helyzet, egyre rosszabbul érzi magát, nem tud éjszakánként aludni, romlik munkahelyi teljesítménye és végül tényleg rosszul fogja végezni munkáját és alapot ad arra, hogy elküldjék a munkahelyéről.
Képtalálat a következőre: „mobbing”
Fotó innen
Ezért a legfontosabb, hogy minden összetűzésnek, konfliktusnak legyen megoldása. Először is a felettessel ajánlott beszélni, akkor is, ha ő a másik fél. Fontos, hogy ne támadjon az illető (az áldozat), hanem azt mondja el, hogy mit tapasztalt, a saját szemszögéből és nem a másikra mutogatva (úgy érzem, hogy mostanában nem kapok feladatot/kerülsz/nem vagy elégedetta  munkámmal stb.). Érdemes jegyzetet készíteni az esetekről, pl. a fenti lista alapján (mikor mi történt). Ezzel egyrészt felhívja az érintett a figyelmet a történésre, másrészt bizonyíték van a kezében, amire később, egy esetleges felmondás és későbbi bírósági eljárás esetén hivatkozni lehet.

A munkahelyi pszichoterrornak nemcsak a neve nagyon negatív csengésű, hanem az érintett egészségére, életére nézve is rendkívül negatív. Az érintettek sajnos már csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor súlyos egészségi problémájuk van. A gyógyulási folyamat sem rövid, ha sikerül, akkor sem rövidebb 3-6 hónapnál, de vannak olyanok, akiknek nemcsak az egészségük, hanem a teljes önértékelésük is rámegy.

Tehát az első jeleknél beszélni kell a másik féllel vagy a munkahelyi felettessel, esetleg a HR vezetővel. Vannak a mobbing esetekkel foglalkozó központok is (Svájcban itt és itt), ahol tanácsot, segítséget kaphatnak a rászorulók.

"Magyarországon, - ha a munkahelyen nem sikerül megoldást találni - az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz lehet fordulni, mivel a mobbing is a diszkrimináció egyik formája. A munkáltató pedig élhet a jog által biztosított szankciókkal, ugyanis a mobbingot szervező/vezető kollégák megszegik a Munka Törvénykönyve által előírt együttműködési kötelezettségüket, továbbá veszélyeztetik a többi munkavállaló egészségét és zavarják munkájukat. Ilyen esetekben akár munkáltatói rendes, sőt - drasztikus esetben - rendkívüli felmondásnak is helye lehet." (forrás itt)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése