2014. december 8., hétfő

Nemesi családok

Fotó innen

Vannak nevek, melyek hallatán nemesi származásra gondolunk. Magyarországon ilyen pl. az Andrássy, az Esterházy vagy a Thököly. A "cz" és a név végi "y" is nemesi háttérre enged következtetni. Svájcban a "von" vagy a "zu", francia nyelvterületen (és Bernben) a "de" előtag utalhat nemesi származásra.

A valóságban azonban sokkal kevesebbeknek folyik kék vér az ereiben, mint ahogy azt a nevek alapján gondolhatnánk. A közel 35 ezer "von", "zu" és "de" nagy részének semmi köze a nemességhez. Andreas Burri nyelvkutató szerint a "von" előtagot inkább helységmegjelölésre használták.

Természetesen Svájcban is éltek nemesek, jelentős nemesi családok, leszármazottaikat még ma is meg lehet találni, a közéletben, politikában is. A legrégebbi ilyen család, amelyről írásos emlék is található, a von Salis-Soglio család. Eredetileg Graubünden kantonból származnak, utódaik (a telefonkönyvben 62 ilyen név van) azonban ma már az ország minden pontján megtalálhatóak. Többségük Zürichben él, csakúgy, mint a többi nemesi család leszármazottja.

A korai középkorban a nemesség két típusa alakult ki, a születés szerinti és a hivatali nemesség. Az első csoportból a királyi családok tagjai kerültek ki, úgymint Habsburgok, Kyburgok, Lenzburgok, Rapperswillerek. A másik típusba alapvetően a gazdag kereskedőcsaládok, ill. más jogon nemesi előjogokat szerzett családok tartoznak. A jelentősebb patríciuscsaládok közé tartoznak az Escher, Orelli, Ringier, Pestalozzi, Sarasin és a Kilchsperger családok. 

A von Graffenried család ma élő tagjainak tulajdonában még ma is számos kastély található. Az egyik von Graffenried parlamenti képviselő, másikuk Bernből Amerikába kivándorolva megalapította New Bern városát. Az ő egyik utóda Laura Bush (id. Bush elnök felesége).

Az Escher család egyik tagja, Johann Heinrich Alfred Escher vom Glas alapította a Swiss Life biztosítótársaságot és a Credit Suisse bankot, legnagyobb műve azonban az 1882-ben átadott Gotthard alagút volt. Szobra a zürichi főpályaudvar előtt áll.

Az eredetileg tessini, de a reformáció elől Zürichbe menekült patríciuscsalád, az Orellik, akik nevével az Orell Füssli könyvesbolthálózat és könyvkiadónál találkozhatunk.

A von Roll családból Ludwig von Roll alapította az azonos nevű vonRoll vasműveket, mely az idők során nemzetközi konszernné nőtte ki magát. Alapvetően aknafedlapjaikról és tűzcsapjaikról ismertek, ma már azonban az energiaiparban is tevékenykednek.

A bázeli nagy befolyású nemesi családoknak külön gyűjtőneve is volt - Daig. Bázel szabad városként jóval több előjoggal rendelkezett, mint a többi város, kizárólag a császárnak tartozott elszámolással és adófizetési kötelességgel és csak a császár hívhatta hadba. A Franciaországból származó, de a 16. században Bázelben letelepedett Sarasin család alapította a máig működő Sarasin bankot.

Ezek a  családok nemesi előjogaik nagy részét a Helvét Köztársaság (1798-1803) ideje alatt elveszítették, teljesen pedig az 1830-40-es évek liberális forradalma következtében mondhattak búcsút nekik. A nemesi cím és előtag használata ma viselőjére van bízva, kivéve a Graf és a Freiherr címeket, melyeknél csupán a "von" előtag használható.

A születés szerinti nemeseket már az 1300-as évek végén elkezdte kiszorítani a hatalomból a hivatali nemesség, ezért sokan disszidáltak (pl. a von Hallwyl, a von Roll és a von Wessenberg családok).

"A nemesség kiváltságokat jelentő rang és jogállás, illetve az ezekkel rendelkező társadalmi osztály volt Európa nagy részén. A középkorban és az újkorban a társadalom uralkodó csoportját alkotta és a fő politikai és gazdasági hatalmat birtokolta. Ma már inkább csak jelképes társadalmi jelentőségű öröklődő rang egyes európai országokban. " (Wikipédia)

A magyar történelmi családok listája ezen a linken található. Magyarországon a nemesség 1848-ig volt az uralkodó társadalmi osztály. Egy 1947-es törvény tiltotta be véglegesen a nemesi rangok és címek használatát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése